The Suishou No Fune Live History / 2005


* 01.11.2005 / Koenji "Muryoku Muzenji"
< Spiritual release > One-man Live
Suishou No Fune
(g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo/drs Teru) + Harutaka Mochizuki

* 01.27.2005 / Nishiogikubo "Binspark"
< Crystal Edge vol.11 >
Suishou No Fune
(g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo/drs Teru)
with: Tsurunoko
(g,vo Masami Kawaguchi/dr Nobuko Emi)/S.A.R.O.D (g,vo Bohachi Mondo/dr Norikazu Ojiro)/Garan (g Kathuji Yamauchi/b Shiro Inoue)

* 02.01.2005 / Koenji "Muryoku Muzenji"
< Spiritual release > One-man Live
Suishou No Fune
(g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo/drs Teru) + doronco (das. Les Rallizes Denudes)

* 02.15.2005 / Koenji "Muryoku Muzenji"
< Spirit of a departed person >
Suishou No Fune
(g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo) + Masami Kawaguchi (Miminokoto.LSD-March)
with: Baruumu
(from Sendai) / Harutaka Mochizuki + Kenji Karyu / Muzenhoshi

* 02.18.2005 / Musashi Koganei "Art Land"
< Continuation : Chair of melody of contradiction >
Suishou No Fune
(g,voPirako Kurenai/g,vo Kageo)
with: Harutaka Mochizuki
(alto sax.song) / Toshiya Nakamizo (oboe) / Mamoru Narita (percussion.dance)

* 02.24.2005 / Koenji "Penguin House"
< In the inside of Darkness and Light >
Keiji Haino
(g.vo, from Fushitusha) + Suishou No Fune (g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo) + Kiyasu (dr)

* 03.01.2005 / Koenji "Muryoku Muzenji"
< Spiritual release > One-man Live
Suishou No Fune
(g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo) + Jun Harada (Inryohuen)

* 03.13.2005 / Ikebukuro "SCUM2000"
< Stoned Soul Picnic vol.10 > - Cavalet Waikiki -
Suishou No Fune
(g,vo Pirako Kurenai/g Kageo) + Takuya Iside (Buto) / Maku Ito + MinotoNike (Boto) / Bloom / Yuki Ohara (Performance) / Kyoko + Maku Ito / Shihoko Murata / Ayumi Nomura + Aya (Performance)

* 03.15.2005 / Koenji "Muryoku Muzenji"
<Spirit of a departed person>
with: Bloom
(from Hawaii)/ sai baba bouzu (from Shizuoka)/ Muzenhoshi

* 04.01.2005 / Koenji "Muryoku Muzenji"
< Spiritual release > One-man Live
Suishou No Fune
(g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo) + Jyoji Sawada

* 04.15.2005 / Koenji "Muryoku Muzenji"
< Spirit of a departed person >
Suishou No Fune (g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo)
with: SumireKanjya
(from Kyoto) + Toyo Matubara / Maku Ito / Muzenhoshi

* 04.23.2005 / Kichijyoji "Planet K"
< real music >
Suishou No Fune
(g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo) + Jun Harada (Inryohuen)
with: Masayoshi Urabe + Oka Emi + Teluhisa Nanbu / Pagtas
(Sakata Ritsuko,Endou Masaaki,Taguchi Fumihito,Shibata)

* 05.06.2005 / Kannai "Club 24 yokohama"
Suishou No Fune (g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo)
with: Chie Mukai + Suishou No Fune / Inryohuen / Garan / Kumamoto / Dj.Itaru

* 05.10.2005 / Koenji "Muryoku Muzenji"
< Spirit of a departed person >
Suishou No Fune (g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo)
with: Bloom (from Hawaii) + Nagano / Anzu (from Yokohama) / Kiku (from Miyagi) / Muzenhoshi


- Suishou No Fune in U.K -

* 26th-29th.2005 / "Tolbooth" Stirling Scotland U.K
< Le Weekend Festival 2005 >
Suishou No Fune
(g,vo PirakoKurenai/g,vo Kageo/drs Jun Harada)
Festival line up:
Thursday 26 May
Paul Flaherty-Chris Corsano Duo / Wally Shoup Trio / Kousokuya
(original line-up)
Friday 27 May
The Dream Aktion Unit
(Thurston Moore, Paul Flaherty, Chris Corsano, Matt Heyner) / Mirror Dash (Thurston Moore & Kim Gordon) / Dredd Fool & The Din
Saturday 28 May
The Flirts / Arve Henricksen / Rude Pravo
Sundey 29 May
Otomo Yoshihidefs New Jazz Ensemble / Mochizuki Harutaka / Suishou No Fune


* 06.04.2005 / Koenji "Muryoku Muzenji"
< Kan Mikami and the friends of those >
Suishou No Fune (g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo)
with: Kan Mikami / Makkuroke Box / Keikei / Muzenhoshi

* 06.17.2005 / Kunitachi "Chikyuya"
< reai music >
Suishou No Fune (g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo)
with: Tennis Courts

* 06.24.2005 / Koenji "Muryoku Muzenji"
< The Midnight Sun >
Suishou No Fune (g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo)
with: Tsurunoko
(g,vo Masami Kawaguchi/dr Nobuko Emi) / Bloom (from Hawaii) / Anzu (from Yokohama)

* 06.25.2005 / Koenji "Muryoku Muzenji"
< A Festival from Heavens >
Suishou No Fune (g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo)
with: Samthurasu / Horumon Dojyo / Meji Toyohuku / Muzenhoshi

* 07.08.2005 / Higashi Koenji "U.F.O.CLUB"
Suishou No Fune (g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo/drs Jun Harada))
with: INISIE / SONG STERS
(from Hamamathu) / Aware Shirayuri

* 07.14.2005 / Shibuya "Classics"
< Stoned Soul Picnic vol.11 >
Suishou No Fune + maruga jo
(Danse)
with: Chie Mukai + Mac Ito / Jyoji Sawada + Takuya Iside / Akira Mori

* 08.07.2005 / Ogikubo "Velvet Sun"
< Astral Traveling Party vol.3 >
Suishou No Fune (g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo)
with: Astral Traveling Unity Featuring Space Machine
(Maso Yamazaki) / Jutok Kaneko (Kousokuya) + Linji Hukuoka (Over hang party)

* 08.20.2005 / Kunitachi "Chikyuya"
< real music >
Suishou No Fune + Jutok Kaneko
(Kosokuya)
with: Doodles / Harutaka Mochizuki

* 09.01.2005 / Higashi Koenji "U.F.O.CLUB"
Suiahou No Fune
(vo.g Pirako Kurenai/vo.g Kageo/drs Teru)
with: Amazon Saliva / Americo
(ex The Rest of life) / Bloom + Shiro Inoue / Garan


- Suishou No Fune North Japan tour -

* 09.05.2005 / Sapporo "Hall Spiritual Lounge"
< There is not a thing listening other than the night Vol. 5 >
Suishou No Fune (g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo)
with: Mochizuki Harutaka + Ikuro Takahashi / Nemuru Nerino / Kakuni

* 09.07.2005 / Morioka "Club Charge"
Suishou No Fune (g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo)
with: Weed / Kiku / Tenshinranman / Oshare Hanter XX / Mochizuki Harutaka

* 09.08.2005 / Ishinomaki "Cafe SADI"
Suishou No Fune (g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo)
with: Kiku / Mochizuki Harutaka

* 09.09.2005 / Sendai "BIRD LAND"
Suishou No Fune (g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo)
with: Kiku / Small Parts / Mochizuki Harutaka / F.S.(fron TELL YOU) / Varoom


* 09.25.2005 / Kunitachi "Chikyuya"
< real music >
with: Chihiro Wada & Mahinastars / Harutaka Mochizuki + Teruhisa Nannbu / Suishou no Fune + Harutaka Mochizuki

* 10.07.2005 / Akihabara "Revole Part-2 Live Space 101"
< PANK - VOIC planing >
Suishou No Fune (g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo)
with: Pank - Voice / Tama Art University Djembe Club

* 11.07.2005 / Koenji "Penguin House"
< real music >
Suishou No Fune + Jutok Kaneko
with: Nonkina Kanjya / Asian Beauty a.k.a.Ami Yoshida

* 11.21-22.2005 / Koenji "Show Bota"
< P.S.F.Records 2days / Tokyo Flash back 5 release memory Live >
[ Tokyo Flash back 5 release memory Live ]
Suishou No Fune / Higuchi Hisato / Aural fit / Tsuru no ko / Kabemimi
[ Modern Music 25 anniversary memory Live ]
Kan Mikami + Toshiaki Ishizuka + Masayoshi Urabe / Munehiro Narita + Hiroyuki Usui / Keiji Haino / Jutok Kaneko / Shuji Inaba

* 12.07.2005 / Hamamatsu "Lucrezia"
< Mason Jones Japan tour >
Suishou No Fune
with: UP-TIGHT / Mason Jones + Shirahata + Masami Kawaguti

* 12.16.2005 / Kunitachi "Chikyuya"
< Crystal edge vol.12 >
Suishou No Fune (g,vo Pirako Kurenai/g,vo Kageo)
with: Kan Mikami / Jutok Kaneko

* 12.17.2005 / Musashi Koganei "Art Land"
< Winter Festibal >
Suishou No Fune & Marga Jo
(dance)
with: Bloom / E-tsu / Kusunoki Kicca / Ito Maku + Yukie Sato

* 12.24.2005 / Musashi Koganei "Art Land"
< A song of the Milky Way wathing a dream in a sacred night >
Suishou No Fune + ASTRO
with: VAVAKITORA / Kiku
(from Miyagi)

* 12.26.2005 / Koenji "Muryoku Muzenji"
< Live Japanese >
Pirako Kurenai
(solo). Kageo (solo)
with: Shiber No Nichiyobi
(from Hakodate) / Muzenhoshi / Shibata

* 12.30-31.2005 / Yamanashi Uenohara "Shambalaya"
< Psychedelic Spiritual Night / From daybreak of the times > Shambala festival
[ improvisation live ]
Sabu Toyozumi + Satoshi Iizuka
[ Psychedelic concert ]
Suishou No Fune / Jutok Kaneko / Koji Imuta / Tetuo Takamura / DJ Kenichi


Live History / 2006
Top